MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠKOV, PRAHA 9 - KLÁNOVICE
Víte, že:
  • od září 2014 nabízíme bilingvní prostředí s rodilou mluvčí
  • jsme 1. bezlepková školka v ČR
  • garantujeme perfektní připravenost vašich dětí do 1. tříd ZŠ
  • jsme inovátory kvalitního předškolního vzdělávání
  • Smíškov je zážitková školka
  • disponujeme vlastním originálním vzdělávacím programem
  • jsme tu pro vás i o prázdninách
Naše školka

Více fotek školky

Reference

Mgr. Jana Bošková

Již sedmým rokem vyučuji v MŠ Smíškov zobcovou flétnu, a tak mám možnost nahlédnout tzv. pod pokličku této školky. Upřímně musím říct, že jsem každý týden fascinována novými nápady, tématy a hlavně energií pedagog.kolektivu Smíškova a hlavně paní ředitelkou Klapákovou, která vede školku s láskou, důsledností a precizností sobě vlastní.

Více / méně

Děti jsou zde vedeny k ohleduplnosti k sobě navzájem, ke kamarádství a slova, jako „děkuji „ a „ prosím“, jsou zde samozřejmostí. Malí Smíšci jsou opravdu smíšky a je na nich vidět, jak jsou ve školce rádi. Díky tematickým hrám se děti učí, např. jak funguje vesmír, jak funguje naše tělo, učí se hospodařit s penězi a spoustu, spoustu dalších zajímavých a do života potřebných věcí. Děti se zde nebojí přijít za paní učitelkou, když je něco zajímá, když mají nějaký „problém“, nebo potřebují jen tak „pofoukat“ bolístku. Jediná věc, které lituji, je, že můj 11 letý syn již není „školkové dítě“. Pro mě osobně by to bylo splněné přání, kdyby býval mohl chodit do školky jako je Smíškov. 


Daria Danielová

Mateřskou školu Smíškov navštěvuje druhým rokem syn mé nejlepší kamarádky. MŠ Smíškov pořádá pravidelně dílničky pro děti, jejich rodiče a blízké, které jsou motivačně zaměřeny podle aktuálního ročního období (např. advent, velikonoce, atd.).

Více / méně

Díky tomu jsem měla možnost poznat velmi milý a vstřícný kolektiv paní učitelek, které se báječně věnují všem dětem. Zároveň se mi moc líbí interiéry školky, které jsou pro děti velmi prakticky a útulně řešeny, tak že věřím, že se tu děti cítí jako doma. Až budu mít vlastní děti, takováto školka pro mne bude jasnou volbou. Děkuji celému kolektivu MŠ a přeji Vám i nadále hodně spokojených dětí.


Rodina Fialových

Elegance- vkus, uhlazenost, ladnost v chování, v řeči, v myšlení, ve smyslu pro humor. Tak přesně taková je v mých očích mateřská škola Smíškov a přesně to předávají Dámy, které v něm pracují, i našim dětem.

Více / méně

Naše Violka je, co se získávání znalostí týče, zvídavé a bezproblémové dítě, takže za naši rodinu říkám, že pro nás nebyly na prvním místě důležité didaktické věci, jako například znalost barev, písmenek, číslis či pojmy nahoře, dole, velký, malý, čtverec, kruh, apod.., ty ji přeci učíme doma jako rodiče (ačkoliv jistota, že i toto nabízí Smíškov ve 200% kvalitě, je moc fajn), nýbrž ty druhé, lidské. Ve Smíškově Violka rozkvetla, a my doma s ní. Srovnala se, ,,uhladila“ :-) a zjemnila. V tomto jsem potřebovala při výchově pomoc a podporu a jsem vděčná za to, že se to (tedy snad :-) )v rámci vzájemné spolupráce daří. Do Smíškova chodí naše dcerka (v listopadu jí byly 3 roky) od října loňského roku. Už před tím navštěvovala téměř ¾ roku menší zařízení v místě našeho bydliště, v Újezdě nad Lesy. Byli jsme zde maximálně spokojeni, byla ve výborných rukách, a měla jsem jistotu, že o ni bude postaráno s laskavostí a téměř mateřskou péčí – o což mi vzhledem k věku dítěte šlo především. Už tehdy nám ale bylo jasné, že brzy bude potřebovat „víc“ :-) (podotýkám, že nás krom její zvídavosti v jejím umístění mimo domov nic netlačilo, což je podloženo faktem, že kromě dcerky vychováváme ještě jejího o 16 měsíců mladšího brášku). Státní školce jsme se a priori nebránili, ale vzhledem k věku dcerky jsme o ní v tu chvíli ani neuvažovali – jednoduše by nám ji nikde neumístili. Proto padla volba na školku soukromou. 2. září jsme natěšené nastoupily do školky (holčička je velmi společenská), měla chodit 3x týdně – a po 3 návštěvách jsem ji ze zařízení odhlásila. Nejsem zastánce unáhlených rozhodnutí, naopak myslím, že je dobré dát lidem i věcem druhou šanci, někdy i delší čas, ale od té doby, co jsem maminkou, dám ze 100% na intuici, zejména co se týče dětí.Na doporučení jsem, ještě stále plná nepříjemných pocitů, navštívila Smíškov a setkání s paní ředitelkou bylo doslova hojivou mastí :-) A tak jsme od října už také „Smíškovic“. Chtěla bych touto cestou poděkovat úžasným lidem, kteří Smíškov profesně a lidsky utváří. Práce s dětmi je tou nejtěžší, protože je nejzodpovědnější. Smíškov – to jsou profesionálové každým coulem … u kterých je láska k dětem patrná na první pohled.

P.S. Aktuálně máme celkem dobře zmapované prostředí především soukromých školek v blízkém i hodně širokém okolí, a z nabízené kvality je mi, bohužel, smutno. Ale možná je to jenom tím, že Smíškov nasadil laťku opravdu hodně vysoko! :-)


Jana Caffrey

Daník nastoupil do MŠ Smíškov ve svých třech letech. Původně jsme pro něj měli vybranou jinou soukromou školku v místě našeho bydliště s tím, že až si po rodičovské dovolené najdu práci, nastoupí do ní.

Více / méně

Práci jsem si našla, jeli jsme tedy do školky dohodnout pár detailů ohledně nástupu. Chování paní učitelek, které jsme za tu dobu zažili, mě ale natolik odradilo, že jsem věděla, že v takovém prostředí by syn byl nešťastný (např. velice odměřený vztah k dětem, plačící holčička s ohromnou nudlí přes celý obličej, kterou se nikdo nepokusil ani jednou utěšit, uklidnit. Na dotaz, zda-li paní učitelky pomáhají dětem smrkat, zněla odpověď,  že to nestíhají-ve školce bylo 9 dětí. Stolování probíhalo tak, že děti dostávaly svačinu přímo na stůl, bez tácku či talířku. Na nalezení náhradní školky jsem měla pouze víkend. Do oka mi padly stránky Smíškova. Vše se zdálo perfektní. Po telefonátu s paní ředitelkou se můj dobrý pocit ještě prohloubil a o to více jsme byli oba nadšení při osobní návštěvě. Paní učitelky jsou k dětem neskutečně vřelé, mají na ně čas (několikrát se mi stalo, že jsem syna vyzvedávala jako poslední a místo abych našla paní učitelku významně pokukující po hodinkách, tak si usměvavá paní učitelka hrála se synem pexeso nebo pročítali encyklopedii), věnují se jim a vzdělávají je. Daník se za tu dobu, co je ve Smíškově, neskutešně rozmluvil (začal mluvit až ve třech letech), nabyl nových znalostí a dovedností a našel si i spoustu kamarádů. Do školky se každý den těší a nebylo jediného momentu, kdy by plakal, a to se jedná o jeho první školku.   

Dagmar a Petr Kličkovi

Zastáváme s manželem názor, že pro zdravý vývoj dítěte je velice důležitá vysoce kvalitní předškolní výchova. To znamená vytvoření empatického, motivujícího, vstřícného a profesionálního prostředí, kde se dětem věnují dle jejich individuálních potřeb, naučí se správným sociálním vazbám a mají dostatek podnětů ke vzdělávání.

Více / méně

Když našemu synovi byli tři roky, tak jsme hledali mateřskou školku, která by naplňovala naše představy. Měli jsme štěstí, že jsme přesně takovou našli v místě našeho bydliště. K paní učitelkám jsme od prvního dne měli 100% důvěru a syn za dva roky, kdy MŠ Smíškov navštěvuje doslova vyspěl a nepřestává nás překvapovat, co všechno se ve školce naučil. Chvíli pobýt ve Smíškově a pozorovat děti při jejich činnosti pod dohledem paní učitelek je doslova radost. Paní učitelky nekřičí, nezvyšují hlas, mají přirozenou autoritu, pro děti mají vždy připravený program v různých naučných blocích a děti jsou zvídavé, šťastné a přátelské. Velkou předností Smíškova je, rychlé navázání přátelství s dětmi i rodiči a získání jejich důvěry. Je moc pěkné, jak se děti oslovují, jak respektují jeden druhého, jak spolupracují. Rovněž si velice ceníme spolupráce MŠ Smíškov s rodiči, kdy je možné pravidelně konzultovat aktuální pokroky dítěte. Jsou vždy přístupné diskuzi a podnětům, ze strany rodičů. Velice rádi bychom poděkovali celému kolektivu v MŠ Smíškov za profesionální péči, kterou dětem věnují a za výbornou atmosféru, kterou vytvářejí nejen pro děti, ale i pro rodiče.

Helena Blažková
Po třech letech, kdy můj syn Štěpán navštěvoval státní MŠ v místě bydliště mu byla diagnostikována mírna forma ADHD. Věděla jsem, že se na něj musí trošku jinak, vyžaduje více pozornosti a trpělivosti. A naopak i on vstřícnost a lásku s radostí opětuje.

Více / méně

Bohužel v naší dosavadní školce jsem se s pochopením nesetkala, několikrát týdně jsem byla na „koberečku“ ohledně synova chování, které bohužel bylo spíše důsledkem špatného přístupu. Vše byl pro naše paní učitelky problém, nic nestíhaly a nezvládaly prý z důvodu nedostačujícího počtu pracovních sil a neodborného vzdělání. Jelikož je syn předškolák a s odkladem školní docházky, dožadovala jsem se i lepší předškolní přípravy, leč marně. Nakonec dostal přívlastek „nezvladatelné dítě“. Ze dne na den jsem se rozhodla toto změnit. MŠ Smíškov se mi zdála přímo „snová“, již po přečtení titulní webové stránky. Štěpán nastoupil do Smíškova prakticky ze dne na den téměř na konci školního roku v jeho šesti letech. A stal se doslova zázrak. Z „nezvladatelného“ kluka se stal naprosto vyrovnaný, bezproblémový a šťastný klučík.Moc bych tímto chtěla poděkovat všem paní učitelkám za vše dobré, co pro mého syna dělají, za trpělivost a lásku, s kterou ke všem  dětem přistupují, za veškerý čas, kdy se dětem věnují, za to, že je učí správnému chování a jednání k dospělým, ale i tomu, jak se chovat mezi sebou. Za to, že je učí, aby si vážily sami sebe i druhých, aby dokázaly ocenit snahu a práci těch ostatních. Za to vše a mnohem víc…….děkuji.

Mgr. Marta Nayadley
Chtěla bych tímto moc poděkovat celému pedagogickému kolektivu nestandardní školky Smíškov v Klánovicích. Mám dva syny (4 a 6 let), kteří se zúčastnili velice precizně a zábavně pojatého příměstského tábora se zaměřením na logopedii.

Více / méně

Většinu školního roku trávíme v zahraničí, ale rádi bychom udrželi krok ve výuce českého jazyka. Není to vždy úplně snadné a pomoc odborníka je v tomto oboru téměř nezbytná. Naše děti  jsou z USA zvyklé na uvolněný a netradičně pojatý styl výuky, který je poněkud jiný než ve většině českých školních zařízeních. Hlavně starší syn měl z nástupu do Smíškova velkou obavu. Vše pro něj bylo nové, od nasazování bačkůrek po výuku v jiném jazyce. Paní učitelka zvládla vše s naprosto profesionálním přehledem. Podařilo se jí děti zapálit pro věc formou her a dobře promyšleného výukového programu.
Smíškov na nás zanechal veliký dojem a již teď vím, že se budeme snažit přihlásit kluky příští rok znovu.
Děkuji velice

 

Olga Bykovova

Nikdy jsem si nemyslela,že problém intergrace takhle ,,trefí“ do naší rodiny.Jsme původem z Ruska,ale naše děti se narodily v ČR.

Více / méně

Máme dva zdravé kluky s klidnou povahou. Ve 4letech šel starší syn do státní školky. V té době uměl základní věty, rozuměl dobře, uměl se sám zabavit a byl z těch,co neublíží nikomu. Zdál se nám bezproblémový. Hned jsme uviděli, že to není pravda. Kluk nepřinášel žádná nová slova, výtvarné práce, neměl přátelé, trávil čas sám. Ani za 4, 6, 8 měsíců se to nezměnilo. Když jsem šla pro něj do školky, viděla jsem jak sedí sám u stolu a ostatní všichni děti spolu u jiného. Odborníci tvrdili, že náš syn je ,,Samotář“. Za ten školní rok jsem nikdy neviděla, že by učitelka aspoň výjimečně vítala děti v šatně. Bylo toho dost, aby rozhodli jsme školku změnit, prohlíželi jsme různé školky. V létě jsme vyzkoušeli 1 týden ve Smíškově.

Změny přišly ihned! Od září začaly obě děti tam chodit pravidelně. Za 2 měsíce náš ,,samotář“ pořád mluvil, měl spoustu kamarádů, počítali jsme, že uměl 8 písniček a básniček, každý den přinášel výtvarky a JEDL. Už to byl ten společenský kluk, kterého mi znali. Ale pro mě bylo důležitější jak učitelky pracují s kolektivem, na to jsem dávala pozor. A viděla, že vše co se dělo ve školce bylo zaměřeno na to, aby každé dítě se cítilo, že on je nejdůležitější, on je součást školky, ve spojení s dětmi, na emocionální klid a spokojenost každého, kdo tam přišel..A platilo to i pro nás -cizince.

Hodně dětí potřebovalo pomoc v integraci (byly tam děti stydlivé, s poruchou chování,malé a ty, které už měly špatnou zkušenost v jiné školce. Za krátkou dobu bylo vidět, jak ten kolektiv Smíškova funguje-holky a kluci, malí a velký, cizinci a Češi-všichni dohromady. Respekt pravidel i ostatních členů kolektivu.

V té hezké atmosféře děti ukazovaly svoji schopnosti. A to byl výsledek velké odborné práce paní učitelek. Zdá se mi, že jakýkoliv rozvoj může být jenom tam, kde se člověk cítí vítaný, jeho mají rádi……..

Dnes starší syn chodí do školy. Je to úspěšný kluk, kterého děti a dospělý ve třídě mají rádi. A já vždy budu pamatovat díky komu to máme!


 

Jana Štuplová a Josef Dvořák

Vážená paní ředitelko,

děkujeme za vynikající péči, která se Evičce dostala ve školičce Smíškov. Evička se naučila a dozvěděla ve Smíškově mnoho nového a po celé tři roky chodila do školky moc ráda.

Více / méně

Veškerá spolupráce byla velice přínosná pro Evičku i pro nás, její rodiče. Jsme velice rádi, že Evička chodila do školky, kde mají děti rádi, umějí a chtějí je odborně rozvíjet, motivovat a podílet se ve spolupráci s rodiči na jejich láskyplné, citlivé, ale důsledné výchově.

Evička si užila také spoustu zábavy a legrace. Velice oceňujeme aktivity a kroužky, které Evička mohla přímo ve školičce navštěvovat a velice si je užívala. Perfektní byly pobyty školky v přírodě a občasné přespávání dětí ve školce s programem.

Jsme rádi, že existují školky, kde jsou skuteční odbornící, kteří mají schopnosti, chuť a dostatek energie věnovat se takto dětem. Při výběru školky, a následně i školy, jsme poznali, že bezvadný tým a prostředí školky či školy neni v žádném případě samozřejmostí. Zaplacené školné a další aktivity považujeme za nejlepší investici, kterou můžeme jako rodiče své dceři dát.

Vážená paní ředitelko, přeji Vám i Vašemu týmu mnoho úspěchů, pevné zdraví a výdrž při rozvíjení toho nejcenějšího, tedy dětí.


 

maminka Andrea Novotná z Radonic

Když jsem kvůli nástupu do  zaměstnání ,  již ve třech letech věku mého syna Davida, začala s ročním předstihem zjišťovat, jaké šance má tříleté dítko na nástup do státní školky, byla jsem dost v šoku.

Více / méně

S úsměvem mi ve třech spádových školkách sdělili, že mám zůstat doma a hlásit syna ve čtyřech letech. Představa opravdu pěkná, ale zaměstnavatel pochopení neměl.  A tak osud chtěl, abych já, ale hlavně syn David, poznal Smíškov. Starší syn chodil do státní školky, kde jsem sice viděla a vnímala nedostatky, ale domnívala jsem se, že ne nějak zásadní. Ve Smíškově jsem ale zjistila, jak moc jsem se mýlila. Nechci popisovat jednotlivosti, ale nejvíc mne překvapilo, jak moc velkou jsem cítila důvěru. A nejen to, důvěru měl i ten tříletý vykulený klučina.

Nebudu tvrdit, že neukápla slza, ale můj odpolední příchod po „O“ byl sice vítaný, ale stejně tak srdečně se syn loučil s paní učitelkou a ředitelkou v jedné osobě.  A ten úlevný pocit, že je syn v péči někoho, kdo mu rozumí, kdo ho povede citlivě a s ohledem na jeho osobnost, ten si pamatuji dodnes. Další roky David prožil šťastný ve Smíškově. Již tradičně při odpoledním  příchodu do školky mne vítalo „ jeeeee, já ještě nechci domů, dej si tady kafíčko“, což jsem si musela v hlavě srovnat, protože najednou nejsem ta hlavní, očekávaná. Ale tohle bylo vlastně to nejlepší vysvědčení pro školku, takových dětí tam byla totiž většina. Stály jsme v hloučku a přemlouvaly děti, aby šly domů.

Jak moc důležitá je  kvalitní školka , hlavně učitelé a metodika ve školce, si uvědomíte  při zápisu do školy a v první třídě. Ono to totiž poznat je. Držení tužky, naučený režim a nácvik dopoledních školních povinností, samostatnost.  Při první třídní schůzce, byl David paní učitelkou pochválen za držení tužky a já později odpovídala, jak jsem TO s ním nacvičila. JÁ nijak, odpovídala jsem.  To všechno ho naučili ve Smíškově.  A za to, jim patří náš velký dík.


PhDr. Jitka Fořtíková,Ph.D.,

předsedkyně- Centrum nadání, www.centrumnadani.cz

Vzhledem k tomu, že jsem měla v nedávné době možnost nahlédnout do prostředí Mateřské školky Smíškov, ráda bych napsala krátkou referenci na toto zařízení. Školka má krásné a velmi podnětné prostředí pro děti, výbava hrami, didaktickými pomůckami a podnětovým materiálem je vskutku výrazně nadstandardní.

Více / méně

Učitelky školky jsou plně kvalifikované nejen v oblasti předškolního vzdělávání, ale také speciální pedagogiky, z toho důvodu mohou ve školce realizovat pečlivou předškolní přípravu. Velká pozornost je věnována jak rozvoji grafomotoriky, tak logopedii. Naše Centrum nadání školilo pedagožky Smíškova v práci s nadanými dětmi a rozvíjení intelektu obecně. Na vzdělávacích akcích se učitelky projevily jako enormně tvořivé, prokázaly velmi aktivní přístup ke vzdělávacím seminářům a jejich nápady sršely inovací a kladným přístupem k dětem. Samozřejmě i výrazně oceňuji pečlivý výběr stravy pro děti. Z odborného hlediska, z mé perspektivy zkrátka není co vytknout. Jsem ráda za navázání spolupráce se Smíškovem a věřím že bude v dlouhodobém horizontu pokračovat.


 

maminka Pavla- Jirny

Vzhledem k tomu, že máme velmi živého a zvídavého syna, sháněli jsme školku, kde by mohl být v menším kolektivu a kde by ho dokázali zabavit a pozitivně motivovat. To vše a ještě víc splňuje MŠ Smíškov.

Více / méně

Paní učitelky pracují s menší skupinou dětí různého věku, kde jsou starší děti vedeni k tomu být ohleduplní a trpěliví ke svým mladším kamarádům a ti se naopak zase snaží ty starší napodobovat a učit se od nich. Vzhledem k menšímu počtu dětí se paní učitelky mohou věnovat dětem individuálně a soustředit se na jejich rozvoj přesně podle potřeb každého dítěte. U našeho syna byla zjištěna mírná porucha pozornosti kombinovaná s hyperaktivitou. Díky osobnímu přístupu je schopen se velmi dobře vyjadřovat, fantasticky si zlepšil jemnou i hrubou motoriku, umí spoustu básniček i písniček a každý den nosí domů nějaké své kreativní výtvory.

Jsme přesvědčeni, že za jeho nemalé pokroky na poli vědomostí, motorických schopností, logopedie i sociálních dovedností se velkou měrou podílela právě MŠ Smíškov a její trpělivé paní učitelky.

Velkým bonusem Smíškova je i fakt, že se cíleně zaměřili na vhodné stravování a pitný režim. I přes to, že syn nemá alergii na lepek, velice vítáme bezlepkový jídelníček.