MATEŘSKÁ ŠKOLA SMÍŠKOV, PRAHA 9 - KLÁNOVICE
Víte, že:
  • od září 2014 nabízíme bilingvní prostředí s rodilou mluvčí
  • jsme 1. bezlepková školka v ČR
  • garantujeme perfektní připravenost vašich dětí do 1. tříd ZŠ
  • jsme inovátory kvalitního předškolního vzdělávání
  • Smíškov je zážitková školka
  • disponujeme vlastním originálním vzdělávacím programem
  • jsme tu pro vás i o prázdninách
Naše školka

Více fotek školky

Školka Smíškov

Smíškov je vzdělávací školka s bilingvním prostředím, zaměřená na podporu zdravého životního stylu. Nabízí kvalitní a komplexní služby, ne jen „hlídání“ dětí.

Velkým benefitem je rodinná atmosféra školky, ve které se všichni dobře známe, respektujeme se, pomáháme si, spolupracujeme, učíme se novým věcem a užíváme si společných zážitků, které školka nabízí.

V Smíškově máme děti rády, chceme a umíme rozvíjet jejich potenciál v rámci individuálních možností dětí. Ve spolupráci s rodiči se podílíme na empatické, ale důsledné výchově. Vzhledem k vysokoškolskému pedagogickému vzdělání  paní učitelek se dětem umíme věnovat po všech stránkách. Daří se také úspěšně rozvíjet  děti se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných. Máme v této oblasti letité zkušenosti.

Naše školka je vyhledávána rodiči, kteří mají zájem o každodenní kvalitní program, který je pro jejich děti prostředkem k získávání nových poznatků z různých oblastí našeho života přirozenou a zábavnou formou. Má smysl při rozvoji jejich potenciálu a kvalitní přípravě na roli školáka.

Zárukou spokojenosti dětí i rodičů je také dostatek pohybu a pobytu v přírodě, správná životospráva , organizované sportovní, vědomostní a společenské aktivity.

Ve Smíškově chceme pro děti jen to nejlepší. Připravit je do života tak, aby si dokázaly poradit, naučily se zdravému sebevědomí a sebereflexi, naučily se být samostatné a měly základní elementární znalosti, ze kterých budou čerpat po celý život. Klademe důraz na individuální přístup a rozvíjení všech klíčových kompetencí (kompetence k učení a k řešení problémů, kompetence komunikativní, občanské, sociální i personální).

Proč SMÍŠKOV?